Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Punkt widzenia »

Podsumowanie

02-01-2014   

 Po trzynastu latach zamykamy FORUM Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie. W ciągu tego czasu wiele się zmieniło, wiele też spraw pozostało niezmienionych. W niniejszym subiektywnym i wyrywkowym podsumowaniu spróbujmy zakreślić pejzaż, z którego ustępuje FORUM.więcej »

Zobacz też:

TRIALOG – paląca konieczność | DOBRO W SZATAŃSKIM ŚWIECIEO TADEUSZU MAZOWIECKIMJAK UNIKNĄĆ ROZPACZY?   

Sylwa »

Polecamy wybór naszych tekstów

30-12-2013   

 W przededniu zamilknięcia FORUM: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie polecamy naszym Czytelnikom książkowe wydanie wyboru tekstów stanowiących dorobek kilkunastu lat pracy tego medium. Książka zawiera płytę CD będącą rozwinięciem i dopełnieniem treści zawartych w książce.więcej »

Zobacz też: