Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Wydarzenia »

Populacja Izraela w liczbach


30-12-2013 / AP

 Na zakończenie 2013 r. Izraelski Urząd Statystyczny opublikował dane na temat populacji Izraela. Liczba ludności przekroczyła w tym roku 8 milionów. Izraelscy statystycy przewidują, że do roku 2035 osiągnie ona poziom 11,4 miliona.


 W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost liczby ludności o 1,8 procenta, czyli 147 tys. osób.
Według danych Izraelskiego Urzędu Satystycznego na ogólną liczbę 8,132 mln obywateli Izraela 75,2 procent – czyli 6,1 mln – stanowią Żydzi, zaś 20,6 procent (1,6 mln) to muzułmanie, Arabowie wyznający chrześcijaństwo i Druzowie. Pozostałe 4 procent (348 tys.) stanowią chrześcijanie, którzy nie są Arabami, wyznawcy innych religii oraz osoby bezwyznaniowe.

W 2013 r. w Izraelu urodziło się 175 tysięcy dzieci. Analitycy obliczają, że w 2035 r. liczba ludności Izraela przekroczy 11,4 mln. Ich zdaniem z powodu zmniejszania się liczby urodzeń spadnie jednak roczny wskaźnik przyrostu naturalnego, z obecnego poziomu 1,8% do 1,4%.

Jest to jednak i tak wyjątkowo wysoki wskaźnik. Izraelski Urząd Statystyczny podaje dla porównania dane ONZ na temat sąsiednich krajów arabskich. W najpłodniejszym spośród nich, Jordanii, w 2035 r. na jedną kobietę będzie statystycznie przypadać 2,41 dziecka. W przypadku izraelskich Żydów wskaźnik ten ma wzrosnąć z 2,99 do 3,04 dziecka na kobietę. W przypadku ludności muzułmańskiej wskaźnik ten ma spaść z obecnych 3,37 do 2,71.

Analitycy oceniają też, że w ciągu najbliższych 22 lat średnia długość życia żydowskich kobiet urodzonych w Izraelu wzrośnie do 89,5 lat. Kobiety muzułmańskie będą żyły średnio 86,3 lat, żydowscy mężczyźni – 84,8, zaś mężczyźni muzułmańscy – 81,6.

W danych Izraelskiego Urzędu Statystycznego nie uwzględniono cudzoziemców. Liczba osób, które przebywają w Izraelu bez pozwolenia na pobyt stały wynosi w przybliżeniu 202 tysięcy. (Za „Jerusalem Post”)

do druku

poleć stronę