Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Polecamy »

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa w Tobie zawarte jest wszystko, Do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego.więcej »

Tocząca się obecnie dyskusja nad sprawą prawnej ochrony życia nie bierze pod uwagę faktu, że każde prawo dla swej skuteczności wymaga szerokiego poparcia opinii publicznej – inaczej, jeśli nawet uda się je uchwalić, będzie obchodzone lub łamane.więcej »