Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Ludzie »

Krzysztof Michalski (1948-2013)


15-02-2013 / MF

10 lutego w wieku 65 lat zmarł prof. Krzysztof Michalski – filozof, tłumacz, współzałożyciel i rektor wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Był autorem prac na temat filozofii Martina Heideggera i Edmunda Husserla.


Krzysztof Michalski (fot. Darek Redos / Reporter / East News)

Krzysztof Michalski (fot. Darek Redos / Reporter / East News)

Krzysztof Michalski (ur. 1948 r.) należał go uczniów profesora Leszka Kołakowskiego i Jana Patočki, prekursora czeskiej fenomenologii. Był autorem prac na temat współczesnej filozofii niemieckiej, m.in. myśli Edmunda Husserla, Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera.

Do najważniejszych publikacji Michalskiego należą: "Heidegger i filozofia współczesna" (1978), "Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu" (1988), "Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego" (2007). Był także redaktorem naczelnym pisma "Transit. Europaeische Revue".

Michalski wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem i rektorem wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, kierował również pracami Katedry im. Erazma z Rotterdamu UW.

Prof. Michalski był redaktorem szeregu prac zbiorowych (m.in. ze spotkań czołowych filozofów i intelektualistów europejskich z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo). Był autorem wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych amerykańskich, niemieckich. W polskich czasopismach publikował głównie w "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczpospolitej", "Zeszytach Literackich". Przyjaźnił się z ks. Tischnerem.

Był także tłumaczem prac Heideggera i Gadamera (Martina Heideggera "Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane", Hansa-Georga Gadamera "Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane"). Był stypendystą m.in. Fundacji im. Aleksandra von Humboldta i Fundacji Thyssena. Otrzymał Krzyż Oficerski Zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej (2003) oraz Krzyż Oficerski, L’Orde National du Merite (2007).

"Jaki cel może mieć dla myśliciela dialog z cieniami przeszłości, refleksja nad dziejami myśli? Znalezienie wśród gmatwaniny prowadzących na manowce ścieżek jednej prostej, wiodącej wprost ku prawdzie?" – pytał w jednej z ostatnich książek Zrozumieć przemijanie. "Nie jesteśmy w stanie <posiąść> prawdy, uczynić rzeczywistości całkowicie zrozumiałą lub choćby z zasady zrozumiałą" – pisał.

"Śmierć prof. Michalskiego jest istotną stratą dla życia intelektualnego w Polsce, ponieważ był on jednym z tych, którzy wyznaczali drogi polskiego myślenia. To on wprowadził w polski obieg intelektualny myśl Heideggera i hermeneutyki Gadamera. Zrobił ogromnie dużo dla zrozumienia tradycji filozofii niemieckiej" – powiedział PAP filozof Zbigniew Mikołejko, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Wśród najważniejszych publikacji zmarłego myśliciela Mikołejko wymienił "Heidegger i filozofia współczesna" oraz "Płomień wieczności", która poświęcona jest analizie filozofii Fryderyka Nietzschego. "Istotna jest też jego działalność jako dyrektora Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. To miejsca integrowało Wschód z Zachodem w jego najgłębszych podstawach. Niwelowało między nimi intelektualne bariery. Warto pamiętać, że przez ten Instytut przeszło wielu wybitnych intelektualistów" – zauważył Mikołejko. Podkreślił też, że prof. Michalski był fascynujący jako wykładowca. "Mówiło się o nim, że jest olśniewający. Nie był konwencjonalnym, uniwersyteckim uczonym, ale mistrzem" – dodał.

Informację o jego śmierci podała "Res Publica Nowa". (za "Onetem")

do druku

poleć stronę