Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Ludzie »

80-lecie ekumenisty


25-02-2013 / MF

Jan Turnau – publicysta, teolog, katolicki działacz na rzecz ekumenizmu i redaktor działu religijnego „Gazety Wyborczej” – w minioną sobotę świętował 80. urodziny. Swój autobiograficzny tekst, opublikowany w kwartalniku „Myśl Protestancka”, zatytułował: Wyznanie katolicko-reformowane.


Jan Turnau (fot. tok.fm)

Jan Turnau (fot. tok.fm)

Jan Turnau urodził się 23 lutego 1933 roku w rodzinie ziemiańskiej o żydowskich korzeniach, we Wlonicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. O swoim żydowskim pochodzeniu dowiedział się późno – „nie dlatego, że moi rodzice nie chcieli mnie uświadomić za wcześnie” – pisze na blogu. „Nie wiedzieli. Nie mógł wiedzieć mój ojciec, że jego ojciec był pół krwi Żydem, bo był gadułą i gdyby wiedział, nie robiłby z tego tajemnicy. Dowiedziałem się o tym później od trochę dalszej rodziny, która to odkryła w genealogii familijnej, gdy ojciec już nie żył. Takie pochodzenie było ukrywane.” Wspomina, że w czasie wojny rodzice ukrywali w majątku rodzinę zaprzyjaźnionych Żydów, o czym również dowiedział się dopiero w wiele lat później.

Po wojnie ojciec Jana Turnaua stracił majątek, a ponieważ groziło mu uwięzienie przez nowe, socjalistyczne władze, rodzina wyjechała na Ziemie Odzyskane i osiadła w uzdrowisku Cieplice, które dzisiaj jest dzielnicą Jeleniej Góry. Tam Jan Turnau zdał maturę w 1951 r., po czym rozpoczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich ukończeniu w 1955 r. podjął pracę w PAX-owskim "Słowie Powszechnym" i "Wrocławskim Tygodniku Katolickim". Współpraca z PAX-em nie trwała długo – od 1956 r. zatrudniany był przez różne wrocławskie instytucje, m. in. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego i szkołę podstawową, jako nauczyciel.

W 1959 r. przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika katolickiego "Więź", kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego. Przez 31 lat, do 1990 r., był felietonistą miesięcznika i redaktorem działu religijnego. Współpracował również z "Gościem Niedzielnym", w którym publikował pod pseudonimem „Jonasz”, oraz z „Myślą Protestancką” i „Tygodnikiem Powszechnym". Od 1 sierpnia 1990 r. pracuje w „Gazecie Wyborczej”, jako publicysta działu religijnego i redaktor rubryki „Arka Noego”. Ukończył zaoczne studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), jest członkiem dwóch kapituł medialno-eklezjalnych przyznających nagrody dziennikarskie im. biskupa radomskiego Jana Chrapka, który zginął w wypadku samochodowym w 2001 r.

Jako członek warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej zajmował się przede wszystkim ekumenizmem – był pomysłodawcą comiesięcznych nabożeństw międzywyznaniowych w Warszawie, a w 1982 r. zainicjował pierwszy w Polsce ekumeniczny przekład Pisma Świętego, dokonywany przez trzech biblistów trzech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Tłumaczenie czterech Ewangelii i kilku innych ksiąg Nowego Testamentu zostało wydane w formie książkowej. Bierze udział w pielgrzymkach ekumenicznych w Kodniu nad Bugiem. Od lipca 2006 r. Jan Turnau prowadzi blog Moje pisanki, poświęcony rozważaniom nad fragmentami Pisma Świętego, przewidzianymi na dany dzień przez kalendarz liturgiczny.

W formie książkowej, nakładem Biblioteki „Więzi”, ukazał się zbiór felietonów Jana Turnaua pt. Zdaniem laika oraz wspomnienia z lat okupacji o Niemcach życzliwych Polakom pt. Dziesięciu sprawiedliwych. W 1999 r. ukazały się kolejne wspomnienia z lat wojny – w książce pt. Bracia zza Buga Turnau pisze o Rosjanach, Ukraińcach i Litwinach, którzy pomagali Polakom. W 2004 r. przeprowadził serię rozmów z księdzem Michałem Czajkowskim, które zostały opublikowane pt. Nie wstydzę się Ewangelii, a w 2005 r. ukazała się kolejna książka Turnaua – Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kalendarium. W 2011 r. Anita Borowiec wydała zbiór teksów pt. Bóg dla wymagających: Jan Turnau na święta i nie tylko.

W 2006 roku Jan Turnau został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 roku Krzyżem Komandorskim tegoż Orderu. (za „Gazetą Wyborczą”, portalem „kosciol.pl” oraz blogiem "Moje pisanki")

Zobacz też: Jan Turnau w CKŻ

do druku

poleć stronę