Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Ludzie »

Stefan Wilkanowicz Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski


25-04-2013 / AP

Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji ZNAK oraz naczelny redaktor naszego FORUM został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski podczas uroczystości w dniu 24 kwietnia, w czasie której Prezydent RP wręczył działaczom społecznym odznaczenia państwowe. 


Stefan Wilkanowicz przemawia w imieniu odznaczonych podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim /fot. Internet (P. Molecki)

Stefan Wilkanowicz przemawia w imieniu odznaczonych podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim /fot. Internet (P. Molecki)

Prezydent Bronisław Komorowski nadał ordery Polonia Restituta i Krzyże Zasługi dwudziestu czterem osobom, doceniając ich za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, a także osiągnięcia w tworzeniu, pogłębianiu i szerzeniu kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej, jak również za działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Stefan Wilkanowicz oraz Jan Turnau. Wśród pozostałych odznaczonych znaleźli się m.in. Zbigniew Nosowski i Maria Krzysztof Byrski (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski), a także Paweł Broszkowski i Marek Kielanowski (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).

Stefan Wilkanowicz (ur. 1924) jest katolickim intelektualistą, wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. Należał do grona współzałożycieli Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie, od 1957 r. pracował w redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku.
W latach 1972–1979 przewodniczył Komisji Apostolstwa Świeckich Duszpasterskiego Synodu archidiecezji krakowskiej, przez wiele lat był też członkiem Papieskiej Rady do spraw Świeckich.
W 1993 objął funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Stefan Wilkanowicz położył wielkie zasługi na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. To z jego inicjatywy jako prezesa krakowskiego KIK-u odbyły się w 1970 r. tzw. Rekolekcje oświęcimskie, będące próbą namysłu nad chrześcijańską odpowiedzialnością za Auschwitz. To dzięki niemu także, jako redaktorowi naczelnemu miesięcznika „Znak”, w 1983 r. ukazał się 400-stronicowy numer tego periodyku poświęcony problematyce żydowskiej („ Żydzi w Polsce i w świecie. Katolicyzm – judaizm”). Zeszyt ten, wydany w 40. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, odegrał ważną rolę w ożywieniu wrażliwości polskich katolików i obudzeniu ich pamięci.

Zainteresowania i talenty Stefana Wilkanowicza zostały w 1989 r. dostrzeżone przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, który mianował go nieformalnym pełnomocnikiem ds. rozwiązania konfliktu wokół klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu. Wilkanowicz przyczynił się do powstania Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (1990), przekształconej następnie w Międzynarodową Radę Oświęcimską (2000), której był do 2012 r. wiceprzewodniczącym. Stefan Wilkanowicz nadal pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Jest pomysłodawcą i współautorem – wraz z Tadeuszem Mazowieckim – preambuły do Konstytucji RP uchwalonej w 1997 r. Sformułowania wprowadzone przez niego do tego ważnego tekstu przyczyniły się walnie do zakończenia długotrwałego konfliktu utrudniającego przyjęcie przez Sejm ustawy zasadniczej.

Po przejściu na emeryturę założył Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, którą kieruje do dzisiaj. W jej ramach uruchomił internetowe „Forum: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Dzięki zaangażowaniu Stefana Wilkanowicza Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów ogłosiły m.in. wspólną Deklarację Europejską i Wezwanie do współodpowiedzialności za Ziemię Świętą.

Stefan Wilkanowicz jest laureatem m.in. Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka (2005) oraz Nagrody Europejskiego Kongresu Żydów (2002), przyznawanej pionierom dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Europie. W marcu 2013 r. otrzymał nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała za całokształt swojej twórczości na rzecz dialogu i pojednania chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego.

 

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronach prezydenckich:

http://foto.kprp.pl/do_pobrania/0205_20130424_odznaczenia/
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1205,odznaczenia-dla-dzialaczy-spolecznych.html

do druku

poleć stronę