Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Recenzje »

Amerykański bestseller o dialogu Jana Pawła II z Żydami i judaizmem

Waldemar Piasecki, Nowy Jork


22-02-2011 / SW

Nadchodzącą beatyfikację Jana Pawła II, amerykańscy Żydzi zamierzają uświetnić publikacją tekstów i wystąpień papieża-Polaka o Żydach i judaizmie. Będzie to trzecie wydanie znanej książki: „John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Text on Jews and Judaism. 1979-1986”.


Okładka II wydania książki

Okładka II wydania książki

Opracowanie w drugiej edycji doprowadzało dzieło dialogowe Ojca Świętego do 1995 roku. Nadchodzące wydanie będzie finalnym, zamykającym dokumentacje wraz ze śmiercią papieża. Wydawcą jest katolicka oficyna Crossroads przy współpracy z Ligą Przeciw Zniesławianiu (ADL).

Idea publikacja ma swe ekumeniczne źródła. Zainicjowali ją: ceniony katolicki teolog prof. Eugene Fisher i znany żydowski rabin Leon Klenicki. Obaj rzecznicy dialogu obu religii opartego na wielokrotnie głoszonej sentencji Jana Pawła II o „na nowo odnalezionych Braciach w wierze”. Pierwsze wydanie książki, tuż po ukazaniu się, przekazał Janowi Pawłowi II, ówczesny przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych kard. John L. May , Arcybiskup St. Louis. Książka w poprzednim wydaniu otrzymała w Stanach Zjednoczonych prestiżową nagrodę wydawców religijnych. Wszystko wskazuje, że z obecną będzie podobnie.

Przed swoja pielgrzymka do USA, Jan Paweł II skierował do niego wzruszający list, w którym nazywa książkę „znaczącym dziełem” współpracy katolików i Żydów w Ameryce poświęcając tej problematyce jego dalszą część. Dzięki uprzejmości inicjatorów edycji, możemy dziś treść tego listu Ojca Świętego zaprezentować:

Podczas gdy nadchodzi moja druga wizyta pasterska w Stanach Zjednoczonych, pragnę wyrazić mą głęboką wdzięczność za łaskawe nadesłanie mi egzemplarza książki zawierającej moje wypowiedzi na temat Żydów i Judaizmu. To znaczące dziełem będące rezultatem współpracy katolików i Żydów w Ameryce, jest źródłem przyszłej satysfakcji. Pośród mych pasterskich trosk, podróży i spotkań oraz mym nauczaniu przez wszystkie lata pontyfikatu, niezmiennie starłem się rozwijać i pogłębiać nasze relacje z Żydami, „Naszymi,i starszymi braćmi w wierze Abrahama” i dlatego też zachęcałem i błogosławiłem nie tylko tej inicjatywie, ale inicjatywom tych wszystkich, którzy pozostają wierni wskazaniom Soboru Watykańskiego Drugiego i ożywiani dobrą wolą i religijną nadzieją, wzmacniali związki wzajemnego szacunku i przyjaźni oraz promowali dialog Żydowsko-Chrześcijański, we właściwych miejscach i w zgodzie z teologiczną kompetencją jak i historycznym obiektywizmem.
Im bardziej staramy się być wierni w posłuszeństwie miłości Bogowi Przymierza, Stwórcy i Zbawicielowi, kontemplując w modlitwach jego wspaniały plan Odkupienia oraz im bardziej kochamy sąsiadów naszych , tym bardziej zbliżamy się do korzeni naszego dialogu, i tym bardziej stajemy obdarzani jego plonami.

Z sercami wypełnionymi niewzruszoną nadzieją, my Chrześcijanie podążamy w bezmiernym szacunku dla przerażającego doświadczenia zbrodni Shoah wycierpianej przez Żydów podczas II wojny światowej, próbując uchwycić jak najbardziej autentyczne, wyjątkowe i uniwersalne jej zrozumienie.
Jak powiedziałem w Warszawie, poprzez powód tego okropnego doświadczenia Narodu Izraela, jego cierpień i jego Holocaustu, stajemy w obliczu Kościoła, wszystkich ludzi i narodów, jako ostrzeżenie, świadek i cichy płacz.

Wobec żywej pamięci eksterminacji odnawianej nam przez tych, którzy ocaleli i przez wszystkich obecnie żyjących Żydów, jak też poprzez medytacyjną refleksję Pesachowej Hagady – tradycyjnie przeżywaną przez rodziny żydowskie w dniu dzisiejszym – jest niedopuszczalne by ktokolwiek pozostał wobec tej zbrodni obojętnym. Refleksja nad Shoah ukazuje nam do jak strasznych konsekwencje braku wiary w Boga i pogardy dla człowieka, kreowanych w jego wizerunku, może to prowadzić. Zmusza nas to także do promowania niezbędnych studiów historycznych i religijnych nad tym wydarzeniem, które do dziś porusza całą ludzkość. Z tym na względzie oczekuję pozytywnych wyników nadchodzącej 13. Sesji Plenarnej Międzynarodowej Komisji Katolicko-Żydowskiej, która odbędzie się w Waszyngtonie z jasno określonym tematem „Shoah, jego znacznie, implikacje z perspektywy historycznej i religijnej”.
Nie ma wątpliwości, iż cierpienia doświadczone przez Żydów, są również dla Kościoła katolickiego motywem szczerego żalu, przede wszystkim gdy myślimy o obojętności i niekiedy resentymentach konkretnych wydarzeń historii, które podzieliły Żydów i Chrześcijan. Ich przywołanie wzbudza w nas wciąż silniejsze postanowienie współpracy dla sprawiedliwości i prawdziwego pokoju.
Jak powiedziałem w Asyżu, jest mym życzeniem, abyśmy budowali wciąż nowe możliwości ukazywania „czego chciał Bóg czyniąc historię ludzkości braterską podróżą, w której towarzyszymy sobie nawzajem ku transcendentnemu celowi, jaki nam wyznaczył” .

W tym duchu pokoju i uniwersalnej braterskiej solidarności, przygotowuję się do odnowienia dla was i ukochanej wspólnoty żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, radosnej proklamacji pokoju, Shalom objawionego przez Proroków i oczekiwanego przez cały świat. Wyrażam nadzieję, iż nadzieja tego pokoju stanie się , jak strumień ożywczej wody z serca Jerozolimy i wypełnią się słowa Zachariasza:
„ A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię.” *
Oczekując naszego spotkania, w waszym umiłowanym kraju, udzielam Tobie i Braciom Biskupom mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Watykanu, 8 sierpnia 1987 roku Joannes Paulus pp II

Jeden z pomysłodawców edycji, rabin Leon Klenicki zmarł w ubiegłym roku. Jego dzieło kontynuuje z ramienia ADL, dyrektor jej Departamentu Międzyreligijnego rabin Eric Greenberg.

Jak nas poinformował, w obecnie przygotowywanej edycji spodziewane jest także zabranie głosu przez najbliższego współpracownika Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza, który towarzyszył wszystkim najważniejszym działom dialogowym z Żydami i judaizmem podejmowanym przez Ojca Świętego. Zainteresowani książka jest bardzo duże. Oczekuje się, że stanie się ona bestsellerem.
- Jan Paweł II jest dla Żydów papieżem, który zrobił dla pojednania katolicko-żydowskiego najwięcej, otaczany jest powszechnym podziwem i szacunkiem. Jego beatyfikacja uważana zaś za akt od chwili śmierci jak najbardziej zasłużony. Chcemy, aby książka mogła się ukazać przed 1 maja br., kiedy w Rzymie dokona się Jego wyniesienie na ołtarze – mówi rabin Greenberg.
Postać papieska cieszy się naturalnie niezmiennym szacunkiem także w całej Ameryce, gdzie zarówno katolicy, jak i Żydzi odgrywają swoją znakomitą rolę, a relacje pomiędzy nimi są tradycyjnie dużo lepsze niż w innych regionach świata.
- Ta książka bez wątpienia powinna ukazać się także w Polsce i stać się szeroko znana polskim wiernym – powiedział nam ks. Kazimierz Sowa, dyrektor TV Religia.

Waldemar Piasecki, Nowy Jork

 

do druku

poleć stronę