Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Recenzje »

Bestseller Jana Pawla II wydany przez ADL

Waldemar Piasecki, Nowy Jork


07-11-2011 / SW

 W Nowym Jorku trafia do księgarń wyczekiwana książka „The Saint for Shalom” ( „Święty dla Pokoju”) będąca pełną antologią tekstów, wystąpień, wypowiedzi i korespondencji papieża-Polaka na temat Żydów, judaizmu i Izraela. Stąd też podtytuł: „Jak papież Jan Paweł II przekształcił relacjie katolicko-żydowskie”.


Wydawcą dzieła jest amerykańska oficyna Crossroads, filia powszechnie znanego w świecie niemieckiego, katolickiego domu wydawniczego Herdera. Publikacja nie byłaby możłiwa bez inspiracji, wspracia i finansowania przez Ligę Przeciw Zniesławianiu (ADL). Książkę otwiera przedmowa najbliższego współpracownika papieża, krakowskiego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza oraz słowo wstępne metropolity nowojorskiego arcybiskupa Timothy’ego Dolana, przewdniczącego Episkopatu Stanów Zjednoczonych.

Jest to nowe, trzecie wydanie znanej książki:”Jan Paweł II. Pielgrzymka duchowa. Teksty o Żydach i judaizmie” ("John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Text on Jews and Judaism”). W pierwsze edycji obejmująca dorobek dialogowy papieża w latach 1979-1986, a w drugiej doprowadzona do 1995 roku. Obecne wydanie jest finalnym i zamykającym dokumentacje wraz ze śmiercią papieża.
Dzieło ma ekumeniczne źródła. Zainicjowali ją: ceniony katolicki teolog prof. Eugene Fisher i znany żydowski rabin Leon Klenicki. Niestrudzeni rzecznicy dialogu obu religii opartego na wielokrotnie głoszonej sentencji Jana Pawła II o "na nowo odnalezionych Braciach w wierze”. 

Jan Paweł II wiedział o powstawaniu książki i błogosławił jej. Pierwszy egzamplarz jeszcze pachnący farbą drukarską, przekazał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II ówczesny przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych kardynał John L. May, krótko przed pierwszą pielgrzymką papieską do USA.
Papież zaregował wzruszającym listem, w którym którym nazywa książkę "znaczącym dziełem” współpracy katolików i Żydów w Ameryce. Oto treść: 

Podczas gdy nadchodzi moja druga wizyta pasterska w Stanach Zjednoczonych, pragnę wyrazić mą głęboką wdzięczność za łaskawe nadesłanie mi egzemplarza książki zawierającej moje wypowiedzi na temat Żydów i Judaizmu. To znaczące dzieło będące rezultatem współpracy katolików i Żydów w Ameryce, jest źródłem przyszłej satysfakcji.

Pośród mych pasterskich trosk, podróży i spotkań oraz mym nauczaniu przez wszystkie lata pontyfikatu, niezmiennie starłem się rozwijać i pogłębiać nasze relacje z Żydami, "Naszymi i starszymi brać mi w wierze Abrahama” i dlatego też zachęcałem i błogosławiłem nie tylko tej inicjatywie, ale inicjatywom tych wszystkich, którzy pozostają wierni wskazaniom Soboru Watykańskiego Drugiego i ożywiani dobrą wolą i religijną nadzieją, wzmacniali związki wzajemnego szacunku, przyjaźni oraz promowali dialog Żydowsko-Chrześcijański, we właściwych miejscach i w zgodzie z teologiczną kompetencją, jak i historycznym obiektywizmem.

Im bardziej staramy się być wierni w posłuszeństwie miłości Bogowi Przymierza, Stwórcy i Zbawicielowi, kontemplując w modlitwach jego wspaniały plan Odkupienia oraz im bardziej kochamy sąsiadów naszych, tym bardziej zbliżamy się do korzeni naszego dialogu, i tym bardziej stajemy obdarzani jego plonami.

Z sercami wypełnionymi niewzruszoną nadzieją, my Chrześcijanie podążamy w bezmiernym szacunku dla przerażającego doświadczenia zbrodni Shoah wycierpianej przez Żydów podczas II wojny światowej, próbując uchwycić jak najbardziej autentyczne, wyjątkowe i uniwersalne jej zrozumienie.

Jak powiedziałem w Warszawie, poprzez powód tego okropnego doświadczenia Narodu Izraela, jego cierpień i jego Holocaustu, stajemy w obliczu Kościoła, wszystkich ludzi i narodów, jako ostrzeżenie, świadek i cichy płacz.

Wobec żywej pamięci eksterminacji odnawianej nam przez tych, którzy ocaleli i przez wszystkich obecnie żyjących Żydów, jak też poprzez medytacyjną refleksję Pesachowej Hagady – tradycyjnie przeżywaną przez rodziny żydowskie w dniu dzisiejszym – jest niedopuszczalne by ktokolwiek pozostał wobec tej zbrodni obojętnym.

Refleksja nad Shoah ukazuje nam do jak strasznych konsekwencje braku wiary w Boga i pogardy dla człowieka, kreowanych w jego wizerunku, może to prowadzić. Zmusza nas to także do promowania niezbędnych studiów historycznych i religijnych nad tym wydarzeniem, które do dziś porusza całą ludzkość.

Z tym na względzie oczekuję pozytywnych wyników nadchodzącej 13. Sesji Plenarnej Międzynarodowej Komisji Katolicko-Żydowskiej, która odbędzie się w Waszyngtonie z jasno określonym tematem "Shoah, jego znacznie, implikacje z perspektywy historycznej i religijnej”.

Nie ma wątpliwości, iż cierpienia doświadczone przez Żydów, są również dla Kościoła Katolickiego motywem szczerego żalu, przede wszystkim, gdy myślimy o obojętności i niekiedy resentymentach konkretnych wydarzeń historii, które podzieliły Żydów i Chrześcijan. Ich przywołanie wzbudza w nas wciąż silniejsze postanowienie współpracy dla sprawiedliwości i prawdziwego pokoju.

Jak powiedziałem w Asyżu, jest mym życzeniem, abyśmy budowali wciąż nowe możliwości ukazywania "czego chciał Bóg czyniąc historię ludzkości braterską podróżą, w której towarzyszymy sobie nawzajem ku transcendentnemu celowi, jaki nam wyznaczył”.

W tym duchu pokoju i uniwersalnej braterskiej solidarności, przygotowuję się do odnowienia dla was i ukochanej wspólnoty żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, radosnej proklamacji pokoju, Shalom objawionego przez Proroków i oczekiwanego przez cały świat.

Wyrażam nadzieję, iż nadzieja tego pokoju stanie się , jak strumień ożywczej wody z serca Jerozolimy i wypełnią się słowa Zachariasza:
" A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię.”

Oczekując naszego spotkania, w waszym umiłowanym kraju, udzielam Tobie i Braciom Biskupom mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Watykanu, 8 sierpnia 1987 roku
Joannes Paulus pp II

Po śmierci Jana Pawła II, prof. Eugene Fisher i rabin Leon Klenicki postanowili doprowadzić dzieło dokumentacyjne do końca. Jednak w 2010 roku rabin zmarł. W ubiegłym roku. Prace kontynuuował z dyrektor jej Departamentu Międzyreligijnego ADL rabin Eric Greenberg. Efekt w księgarniach.
Książka w poprzednim wydaniu otrzymała w Stanach Zjednoczonych prestiżową nagrodę wydawców religijnych.

Wszystko wskazuje, że z obecną będzie podobnie.
- Nie ma alternatywy dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a katolicko-żydowskiego przede wszystkim. Jego fundamentem były zawsze wspólne korzenie judeochrześcijańskie, żródłem nadziei poprawy relacji dokumenty Soboru Watykańskiego II, a  dziełem praktycznym cały pontyfikat papieża-Polaka – mówi nam Abraham Foxman, osobiście doglądający obecnego wydania „The Saint for Shalom” .

Waldemar Piasecki, Nowy Jork

 

do druku

poleć stronę