Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Recenzje »

MIĘDZY POLITYKĄ, KOŚCIOŁEM A KULTURĄ


12-12-2011 / IPM

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze. Jego Dzienniki (Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955-1959) to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie "odwilży" i "małej stabilizacji" przełomu lat 50./60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.


Fot.: karta.org.pl

Fot.: karta.org.pl

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego Autora, jako niezwykłego świadka  tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Publikowane Dzienniki stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny Autora  maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Publikujemy pierwszy (z lat 1955-59) z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Dzienniki mają charakter zarówno zapisu intelektualnego – lektur, przemyśleń, notatek towarzyszących własnej twórczości, opisu spotkań i postaw kręgu pisarzy oraz ludzi Kościoła (m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Ziei, osób związanych z "Tygodnikiem Powszechnym"). Są także cennym źródłem informacji z życia politycznego – pokazujących środowisko otaczające autora, jako
posła, przedstawiciela Koła "Znak" czy członka Rady Państwa.

Ze wstępu prof. Andrzeja Friszkego: Pisarz, dramaturg, intelektualista i działacz katolicki. Symbol otwartego chrześcijaństwa, a zarazem symbol oporu przeciw stalinizmowi w kulturze. Jeden z najbliższych przyjaciół kardynała Wyszyńskiego, ale też chrześcijanin niepogodzony z formą religijności upowszechnianą przez Prymasa. Jedyny katolik w PRL-owskiej Radzie Państwa, ale też jedyny, który z sejmowej trybuny w marcu 1968 rzucił wyzwanie władzy. Polityk czy człowiek zagubiony w świecie polityki? Te określenia opisują Jerzego Zawieyskiego, postać niegdyś bardzo znaną, dziś niemal zapomnianą.

Seria "Świadectwa", w której ukazują się Dzienniki Jerzego Zawieyskiego, prezentuje najważniejsze zapisy świadectw, kluczowe dla zrozumienia historii XX wieku. We wszystkich wydanych dotąd pozycjach przyjmujemy zasadę esencjonalności. Nie jest to edycja źródła, w której z pietyzmem oddaje się każdy element oryginału, ale odkrywanie istoty zapisu, nie osłabianej tekstem nadmiarowym.

W serii ukazały się:

Jacek Kuroń Taki Upór – nowość

Stanisław Czuruk Lwów w cieniu Kołymy

Zbigniew Klukowski Zamojszczyzna 1944-1959

Stanisław Bohdanowicz Ochotnik

Adam Uziembło Niepodległość socjalisty

 

 

Jerzy Zawieyski, Dzienniki, w serii "Świadectwa"

Tom I (1955-59) – twarda oprawa, 750 stron

Tom II (1960-1969) Dzienników ukaże się w 2012 roku.

 

Wydawca: OŚRODEK KARTA I DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ.

Partnerzy: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH.

Patroni medialny: RZECZPOSPOLITA, TYGODNIK POWSZECHNY, HISTMAG.ORG, O.PL, PAP,  RADIO PLUS.

do druku

poleć stronę