Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Studia i dokumenty »

Apel o ustanowienie Europejskiego Dnia Sprawiedliwych


15-12-2011 / AP

 Utworzony we Włoszech Komitet Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO), który wystosował apel do Unii Europejskiej o ustanowienie Europejskiego Dnia Sprawiedliwych wszystkich reżimów totalitarnych, prosi o poparcie dla tej inicjatywy.


W liście skierowanym do Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK organizatorzy przedsięwzięcia napisali: „Jesteśmy przekonani ze pamięć Tych, którzy w czarnych chwilach naszej historii ocalali godność ludzką i wolność dla wszystkich, ma ogromne znaczenie, szczególnie dla młodych pokoleń. Historia Polski pod tym względem jest szczególnie ważna, dlatego że Polska doznała obu totalitaryzmów XX wieku i potrafiła bronić [podstawowych] wartości ludzkości”.

Oto tekst apelu:

„Sprawiedliwi ocalili honor Europy w czasie Shoah i sprawili, że nie utraciliśmy wiary w ludzkość. W czasach zdominowanych przez zbrodnicze i totalitarne reżimy, nie zawahali się ryzykować własnym życiem aby ocalić innych. W Polsce, Holandii, Francji, Włoszech i samych Niemczech oraz w wielu innych zakątkach Europy, znalazły się kobiety i mężczyźni, którzy ukrywali i udzielali pomocy tysiącom Żydów uciekających przed nazistowską furią.

Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Rwandzie, Kambodży i w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii.

Na miano Sprawiedliwych zasługują również ci, którzy występowali w obronie godności i wolności w reżimach totalitarnych i nie zawahali się otwarcie mówić o zbrodniczym systemie gułagów. To oni swoją odwagą przyczynili się do zjednoczenia Europy.

Przykłady te mają wymiar uniwersalny. Zachęcają nas do pielęgnowania dziedzictwa Sprawiedliwych i zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej. Stanowią ostrzeżenie przeciwko aktom prześladowań i przyczyniają się do zapobiegania ludobójstwom na świecie.

Świat, w którym żyjemy, nie jest wolny od konfliktów, co szczególnie powinno nas skłaniać do przypominania o czynach Sprawiedliwych, wskazywać na wartość Dobra i podkreślać, że każdy człowiek jest zdolny do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Ma to ogromną wartość edukacyjną dla współczesnej młodzieży! Z tych powodów kierujemy swój apel do Unii Europejskiej i do Rady Europejskiej o ustanowienie dnia pamięci Sprawiedliwych”.

Podpis pod apelem można złożyć na stronie internetowej GARIWO. Tam też znajduje się lista sygnatariuszy.

do druku

poleć stronę