Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Studia i dokumenty »

Kielecka nagroda za wychowanie w duchu szacunku dla osoby


20-03-2013 / AP

 W drugim dniu III Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody, której patronem jest dwoje młodych Żydów, ofiar Holocaustu – Hana Goldszajd i Dawidek Rubinowicz.


Kielecka uroczystość wręczenia nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza /fot. Internet

Kielecka uroczystość wręczenia nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza /fot. Internet

 Fundatorem Nagrody jest Yaacov Kotlicki, prezes Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Izraelu a zarazem krewny Hany Goldszajd. Wyróżnienie przyznane zostało przez kapitułę w składzie Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Yaacov Kotlicki i prof. Stanisław Żak. Po – odbywającej się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego uroczystości – na scenie pojawili się aktorzy Teatru 21 z Warszawy. Występujący w nim aktorzy dotknięci są zespołem Downa i autyzmem. W spektaklu „Portret”, który powstał w wyniku improwizacji aktorskich inspirowanych obrazami i tekstem książki „Burzowa noc” Michéle Lemieux, w przejmujący sposób opowiedzieli o swoich myślach i snach, podzieli się lękami i niepokojami.

Po zakończeniu spektaklu, w Dworku Laszczyków należącym do Muzeum Wsi Kieleckiej – odbył się finisaż trwającej od 1 marca wystawy fotograficznej Piotra Wójcika pt. „Romowie Europy” oraz koncert muzyka romskiego Józefa Mersteina-Jochymczyka. Ekspozycja prezentowała zdjęcia dokumentujące życie Romów w Europie, wykonane m.in. w Polsce, na Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Macedonii i Francji.


Natomiast w niedzielę, kolejnym dniu Spotkań, w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, oddziale Muzeum Narodowego, odbył się wernisaż wystawy Żydowskiego Instytutu Historycznego pt. „Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski”. Na wystawie zaprezentowano fotografie synagog, cmentarzy i oheli z kilkudziesięciu miejscowości.

- Wystawa jest przekazem — przypomnieniem, odkrywającym często niezauważane ślady kultury żydowskiej w Polsce. Przybliża symboliczne zdobnictwo sztuki żydowskiej i tradycyjne formy architektury synagogalnej. Na fotografiach odbiorca ma okazję zobaczyć z bliska to, co niejednokrotnie mijamy bez większej uwagi – tłumaczy Bogdan Białek.

Wernisażowi towarzyszył wykład prof. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego. Prelekcja odbyła się w ramach finansowanego przez Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego cyklu In memorian Jan Karski. Pierwszy wykład z tej serii wygłosił podczas ubiegłorocznych Spotkań prof. Tadeusz Gadacz.

Uzasadnienie nagrody Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza przyznanej w 2013 roku

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach i Kapituła Nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie, stan i wszelkie inne różnice, które są pomiędzy ludźmi przyznaje:

- Złote Wyróżnienie Pani Grażynie Pietrzyk, nauczycielce historii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.
Pani Grażyna jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy z młodzieżą odwołuje się do historii własnej rodziny. Wuj był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, inni członkowie rodziny zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. Dziadek mieszkający w Nowym Korczynie często opowiadał o swoich dobrych relacjach z żydowskimi sąsiadami. Z jej inicjatywy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Zgody od kilku lat opiekują się cmentarzem żydowskim w Kielcach, wykonują prace porządkowe. Pani Grażyna bierze czynny udział w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przeznaczonych dla uczniów. Ze względu na swoją wrażliwość na Innych i skromność, cieszy się dużym autorytetem wśród uczniów.

- Nagrodę Główną Pani Dorocie Batóg
Pani Dorota jest nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w XI Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach, doradcą metodycznym w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Pani Dorota od wielu lat zajmuje się edukacją młodzieży i nauczycieli dotyczącą historii Żydów i Holocaustu. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte na licznych konferencjach i seminariach. Kształciła się m.in. w Berlinie, Paryżu, Instytucie Yad Vashem w Izraelu. Była też stypendystką programu Amerykańskiego Departamentu Stanu International Visitor Leadership Program.

Pani Dorota nawiązała współpracę ze szkołami w Izraelu. Efektem tej współpracy było 10 wizyt młodzieży izraelskiej w Kielcach. Organizowała również obchody dni pamięci o Holocauście, liczne spotkania ze świadkami zagłady Żydów. Jako doradca metodyczny organizuje i prowadzi z nauczycielami liczne warsztaty dotyczące różnych metod pracy z uczniami dotyczących historią, kultury i zagłady Żydów. Czynnie współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi i historycznymi przy realizacji projektów. M.in.: „Polacy i Żydzi wczoraj, dziś i jutro” oraz „W zapomnianym świecie – co pozostało z kultury i życia codziennego społeczności żydowskiej na ziemi świętokrzyskiej”.
Pani Dorota swoją pracowitością, rzetelnością i tolerancją kształtuje postawy otwartości na Innych wśród uczniów i nauczycieli.

 

do druku

poleć stronę