Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Studia i dokumenty »

List metropolity krakowskiego do prezesa Gminy Żydowskiej


25-03-2013 / AP

 Podczas Marszu Pamięci w 70. rocznicę zagłady krakowskiego getta ks. Łukasz Kamykowski odczytał list kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do p. Tadeusza Jakubowicza, prezesa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie. Oto treść tego dokumentu:


Pomnik ofiar Zagłady w Płaszowie /fot. Internet

Pomnik ofiar Zagłady w Płaszowie /fot. Internet

Szanowny Panie Prezesie,

Zbliża się dzień upamiętnienia przez kolejny Marsz Pamięci siedemdziesiątej rocznicy wymordowania i wygnania do obozu koncentracyjnego w Płaszowie żydowskiej społeczności Krakowa. Nie mogąc stawić się osobiście w niedzielę na placu Bohaterów Getta, pragnę zapewnić o serdecznej pamięci, o modlitwie i solidarności z uczestnikami Marszu. W szczególny sposób pragnę przesłać – na Pana ręce – wyrazy bliskości z tymi, którzy do dziś noszą w sercu wspomnienie i ranę tamtych straszliwych wydarzeń.

Jestem wdzięczny organizatorom Marszu i mieszkańcom Krakowa, zwłaszcza moim współwyznawcom, a także wszystkim przybywającym nieraz specjalnie nawet z daleka, za to, że w duchu pamięci, solidarności z ofiarami, w duchu wynagrodzenia za zbrodnie, obojętność, brak pamięci o tamtych wydarzeniach, w ten sposób publicznie wyrażają wolę budowania polskiego i krakowskiego dziś i jutra na lepszym fundamencie, na fundamencie braterstwa i pokoju.

Niech dzisiejsze upamiętnienie siedemdziesięciolecia tamtych tragicznych wydarzeń zaowocuje dobrem dziś i w przyszłości. Niech tegoroczny Marsz da wszystkim uczestnikom doświadczyć nadziei, że można – z Bożą pomocą – żyć inaczej: z godnością, szacunkiem wzajemnym, sprawiedliwością i w pokoju. Niech zrodzi się z niego poparcie dla wszystkich inicjatyw, które w naszym mieście służą budowaniu dobrych relacji między naszymi społecznościami. Modlę się o to, łącząc się z Wami myślą i sercem. Proszę Najwyższego słowami Psalmu:

"(…) Nie wydawaj bestiom Twej synogarlicy,
nie zapominaj nigdy o życiu Twoich ubogich.
Przypomnij sobie przymierze,
bo wypełniły się przemocą mroczne zakamarki ziemi.
Niech uciskany nie wróci zawstydzony,
a biedny i ubogi niech sławią Twoje imię…"
(z Psalmu 74)

Z wyrazami głębokiego szacunku
Stanisław kard. Dziwisz

do druku

poleć stronę