Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Studia i dokumenty »

Kościelna dyscyplina w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów


16-07-2013 / AP

 Spór wokół ks. W. Lemańskiego odbił się na sytuacji w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów. Oświadczenie wspierające księdza wydał żydowski współprzewodniczący Rady, w odpowiedzi na co z Rady wstąpiło dwóch katolickich duchownych.


Prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów reprezentujący stronę żydowską, wydał oświadczenie w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego. Wyraża w nim wdzięczność za działalność księdza na rzecz dialogu katolicko-żydowskiego.

Oto treść oświadczenia:

Ksiądz Wojciech Lemański jest ważnym i aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, człowiekiem o wyjątkowych dokonaniach w dziele kultywowania pamięci o dawniejszej obecności Żydów i o tragedii wojennej Zagłady. Od lat organizuje modlitwy na terenie obozu śmierci w Treblince. Długo działał bez rozgłosu, motywowany czystymi intencjami. Włącza się w dialog katolicko-żydowski, okazując otwartość a zarazem podkreślając swoje utożsamienie z Kościołem katolickim. Cieszymy się, że jest wśród nas, jesteśmy mu wdzięczni za jego aktywność i uważamy, że jej docenienie jest dobre dla Kościoła, Żydów, całej Polski.

W imieniu PRChŻ
Stanisław Krajewski
współprzewodniczący

W reakcji na to oświadczenie o. Wiesław Dawidowski, augustianin, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) zrezygnował ze swojego członkostwa w Radzie. Rezygnacja o. Dawidowskiego nastąpiła w piątek 12 lipca. Dzień później z tych samych przyczyn zrezygnowała także Barbara Sułek-Kowalska, członek zarządu. Tę samą decyzję podjął jeden z członków PRChiŻ, ks. Henryk Romanik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 r. Jej celem jest przełamywanie stereotypów, bliższe wzajemnego poznanie, wypracowanie współczesnych form dialogu m.in. poprzez wspólne inicjatywy historyczno – artystyczne oraz międzyreligijne. (Za KAI)

do druku

poleć stronę