Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Sylwa »

Od ortodoksyjnego nowojorczyka do krakowskiego ateisty


10-07-2013 / IPM

Ostatnim z panelistów przedstawiających swój punkt widzenia wartości żydowskich, w ramach cyklu wykładów „Idee” (23. Festiwal Kultury Żydowskiej) był Jonathan Ornstein*, dyrektor krakowskiego Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC Krakow).


Fot.: Jonathan Ornstein/ jcatoday.wordpress.com

Fot.: Jonathan Ornstein/ jcatoday.wordpress.com

W swoim wystąpieniu „Być Żydem – żydowskie wartości we współczesnym świecie: Moja droga od ortodoksyjnego nowojorczyka do krakowskiego ateisty, czyli o tym jak umocniłem swoją żydowską tożsamość gdy porzuciłem religię a odnalazłem społeczność” prelegent skupił się na swojej osobistej historii bycia, czyli poszukiwaniu własnej tożsamości i drogi życiowej. Poszukiwania zapoczątkowane zostały zmierzeniem się z wzrastaniem w rodzinie ortodoksyjnego Żyda z nowojorskiego Brooklynu, któremu szczególnie leżało na sercu, aby syn poszedł w jego ślady, przyjął hierarchię wartości ojca i przejął jego styl życia. Jednak Jonathan Ornstein podjął walkę o prawo do samostanowienia i samookreślenia się. Mimo wysiłków swojego ojca i wbrew tytułowi wstąpienia, w gruncie rzeczy nie był ortodoksyjnym nowojorczykiem lecz nastolatkiem z Nowego Yorku kontestującym wartości starszego pokolenia, szczególnie w odniesieniu do kwestii religijnych i rytualnych.

Kolejnym etapem, niezwykle znaczącym, był dla prelegenta siedmioletni pobyt w Izraelu, przyjęcie izraelskiego obywatelstwa, doświadczenia z przebywania w społeczności w kibucu, służba w izraelskiej armii. Był to długotrwały proces przeniesienia punktu ciężkości w określaniu siebie jako Żyda – z ciężaru religii i rytuałów do satysfakcji z bycia częścią społeczności. Sam siebie określa bardziej jako „izraelskiego Żyda”, mówiąc o istnieniu tożsamości izraelskiej, która nie musi być równoznaczna z tożsamością żydowską, a być może jest jedynie jedną z jej form? Odpowiedź na to pytanie wymaga określenie siebie samego zarówno wewnątrz żydowskiej społeczności jak i w odniesieniu do świata zewnętrznego.

Kolejnym punktem wystąpienia była analiza współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce i w Krakowie. Prelegent podkreślał jej różnorodność, wynikającą zarówno z historycznych uwarunkowań, jak i osobistych uwarunkowań każdej z osób będącej jej częścią. Myślą przewodnią Jonathana Ornsteina w realizowaniu zadań JCC Krakow jest budowanie współczesnej społeczności żydowskiej, opartej na sile i optymizmie, aby to sami jej przedstawiciele definiowali własną tożsamość i nie pozwolili, aby ktoś inny decydował o tym kim mają być. Jako jej szef skupia się na pracy na rzecz tego, aby nigdy nie było wymogu „jedynie słusznego sposobu bycia Żydem”. Aby to osiągnąć należy skupić się na bieżących wydarzeniach, na których można budować przyszłość. Historia jest ważna, ale nie można opierać się na tragedii Holokaustu w próbach scalenia społeczności, ponieważ jest to obciążające i krótkotrwałe. Polecam zapoznanie się z działalnością JCC Krakow, otwartej społeczności żydowskiej, pod wodzą „świeckiego rabina” – Jonathana Ornsteina. Jego idea jest tożsama z ideą istnienia Festiwalu Kultury Żydowskiej, którego jej szef, Janusz Makuch określił jako „pochwałę pstrokacizny świata".
 

*Jonathan Ornstein – dyrektor JCC Kraków od początku jego istnienia, członek i współtwórca krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, założyciel Stowarzyszenie ds. Dialogu Polsko – Żydowskiego Gesher. Pochodzi z Nowego Jorku, 7 lat mieszkał w Izraelu, gdzie 2 lata służył w IDF. Do Polski przyjechał w 2001 roku.

do druku

poleć stronę