Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Sylwa »

Sekret amerykańskiego poparcia dla Izraela


07-10-2013 / AP

  Jak wykazują opublikowane ostatnio badania amerykańskiego instytutu Pew Research Center, biali protestanci ewangelikalni w USA pond dwukrotnie częściej niż amerykańscy Żydzi są przekonani, że Izrael jest ziemią daną Żydom przez Boga.


Takie przekonanie wyraża 82 procent białych reprezentatów wspólnot ewangelikalnych. Wśród amerykańskich Żydów popiera je zaledwie 40 propcent badanych.

Na stronie internetowej Pew Center ukazał się artykuł, którego autor Michael Lipka podkreśla, że na podstawie wielotematycznych badań można stwierdzić, że „żydowskim uczuciom wobec Izraela dorównują, a nawet je przewyższają, uczucia wyrażane przez białych protestantów ewangelikalnych”.

I dodaje: „Ten rozdźwięk można częściowo tłumaczyć niższym poziomem wiary w Boga wśród Żydów w ogóle. Praktycznie wszyscy ewangelikanie mówią, że wierzą w Boga, w porównaniu do 72 procent wyznających tę wiarę Żydów (23 procent pozostałych deklaruje, że nie wierzy w Boga, zaś 5 procent nie wie lub odmawia odpowiedzi na to pytanie). Jednak nawet Żydzi wierzący w Boga w o wiele mniejszym stopniu niż ewangelikanie podzielają pogląd, iż ziemie, na których obecnie znajduje się Izrael, są dane Żydom przez Boga (55% do 82%)”.

Lipka zauważa także, iż ewangelikanie są przekonani o wiele mocniej niż amerykańscy Żydzi, że Stany Zjednoczone nie wspierają Izraela dostatecznie. Protestanci częściej też wątpią, by państwo izraelskie mogło koegzystować z państwem palestyńskim.

Badanie to było częścią większej analizy poglądów Żydów amerykańskich, które zostały 1 października opublikowane przez Pew Research Religion & Public Life Project w opracowaniu zatytułowanym „Portret Żydów amerykańskich”.
Dane do tego studium zebrano w wywiadach telefonicznych przeprowadzonych z 3 475 Żydami z całego obszaru USA w dniach od 20 lutego do 13 czerwca br. Margines błędu wynosi 3 procent.

Ten całościowy raport przyciągnął uwagę wielu mediów, które podkreślały, że dane zebrane w badaniu wskazują na zwrot w sposobie, w jaki Żydzi amerykańscy postrzegają siebie.
“Amerykańscy Żydzi przeważnie stwierdzają, że są dumni ze swojego żydostwa i mają głębokie poczucie przynależności do narodu żydowskiego” – tak rozpoczyna się opracowanie wydane przez Pew Research Center. Dalej czytamy: „Jednak nowe badanie wskazuje, że żydowska tożsamość w Ameryce ulega zmianie, bowiem już co piąty Żyd (22%) deklaruje, iż nie wyznaje żadnej religii”.

Rabin Steven C. Wernick ze Zjednoczonej Synagogi Judaizmu Konserwatywnego uważa, że studium „potwierdza nasze przeczucia, że nadszedł czas na głębokie i radykalne zmiany”.
- Przykładamy ucho do ziemi i słyszymy dudnienie kroków. Nadeszła chwila przemian. Wiedzieliśmy to już od jakiegoś czasu, a badanie Pew Center to potwierdza – mówi Wernick. – Wciąż jednak jesteśmy przekonani, że konserwatywny judaizm stanowi żywotne centrum północnoamerykańskiego życia żydowskiego. Nie przyjmujemy narracji niemocy, utraty. Liczby nie mówią wszystkiego.

Proizraelska organizacja Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izraela odmówiła komentarza na temat badań Pew Center. (Za "The Christian Post")

do druku

poleć stronę