Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Punkt widzenia »

TRIALOG – paląca konieczność


18-11-2013 / SW

Trialog czyli rozmowa chrześcijan, żydów i muzułmanów, jest dzisiaj konieczny i bardzo pilny. Bo Bliski Wschód jest pełen konfliktów (Syria i szereg innych), które się kłębią i rozlewają, które mogą zagrażać ludzkości – nawet konfliktem nuklearnym, który może zagrozić nam wszystkim.


Oczywiście liczmy tu na równowagę strachu, która ma nas przed nim zabezpieczać. Ale liczne doświadczenia pokazują, że ludzkie szaleństwo nie ma granic – nie brakuje ani chorych psychicznie ani zakażonych nienawiścią.

A mamy także i takich, którzy niechcący szerzą zło w obronie dobra – atakując zło w taki sposób, że je powiększają.

Konieczne są więc wszelkie wysiłki zbliżania ludzi do siebie, skłaniania ich do spokojnego poznawana swoich poglądów i przyzwyczajeń, do zrozumienia siebie i innych.

Wiadomo, że wielu ludzi już to rozumie i stara się coś robić. Ale wiadomo również, że tego stale za mało.

Wiadomo jak potężni są przedsiębiorcy, którzy potrafią przekupywać rządzących i wywoływać wojny.

Wiadomo jak niebezpieczni są ideolodzy i sekciarze ogłupiający nie tylko „prosty lud” ale i ludzi dobrze wykształconych. Wiadomo jak się pogubili eksperci i nawet nieraz szczerze przyznawali do ignorancji.

Dzisiaj trzeba się zmierzyć z powszechnym i wielopostaciowym kryzysem, nuklearnego nie wykluczając.

Ten kryzys jest szczególnie skomplikowany i niebezpieczny na Bliskim Wschodzie. Niemal każdy dzień przynosi informacje o rozmaitych konfliktach, zaś wysiłki negocjacyjne dają nadzieje, które się rzadko spełniają. Dobrze jeśli dają choć minimalny postęp i jakąś nadzieję na przyszłość.

W dzisiejszym świecie bliskowschodnie konflikty są chyba najbardziej niebezpieczne. Dlatego żydowsko-chrześcijańsko-muzułmański trialog jest tak ważny, konieczny.

Jak mamy go organizować?

Mamy w tej dziedzinie zarówno osiągnięcia jak i obciążenia.

To chyba tylko w Polsce muzułmanie mieli własną armię – tatarską – wchodzącą w skład sił zbrojnych  Rzeczypospolitej.

Ale równocześnie dość szeroko rozpowszechniony antysemityzm, wynikający częściowo z wysokiego procentu ludności żydowskiej i związanych z tym problemów gospodarczych.

A także z przebiegu II Wojny Światowej .

Wypada zacząć od spotkania grona osób zainteresowanych i kompetentnych, których nie brakuje, a które mogłyby przygotować program działań – przede wszystkim informacyjnych – chętnych i zdolnych do wspierania ruchu dialogu i współdziałania w Polsce i w innych krajach.

Na szczęście mamy papieża Franciszka, który pokazuje nam drogę, inicjuje i wspiera wszelkie inicjatywy w tej dziedzinie.

Stefan Wilkanowicz

do druku

poleć stronę