Doświadczenia amerykańskie

 

 

Wizyta studyjna zespołu projektu w amerykańskich, bibliotekach i instytucjach kultury, które przekazały najbardziej adekwatne doświadczenia edukacyjne związane z działaniami na rzecz otwartości na inność, stymulowania dialogu społecznego i solidarności: czerwiec 2007

W trakcie wizyty odwiedziliśmy między innymi:


Martin Luther King Jr. Memorial Library, Washington DC
Biblioteka zlokalizowana jest niedaleko dzielnicy chińskiej i prowadzi usługi dla mieszkającej tam ludności - imigrantów z Azji i Ameryki Łacińskiej. Biblioteka prowadzi także usługi (min. informacyjne) dla wszystkich osób niepełnosprawnych z dystryktu Columbia, a także współpracuje z Biblioteką Kongresu, szpitalami, domami opieki i szkołami.

 

 

National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (NLS), Washington DC
Oddział NLS Biblioteki Kongresu jest najstarszą federalną instytucją w USA zarządzającą darmowymi programami w zakresie rejestracji dźwięku oraz książek, magazynów, zapisów nutowych wydawanych alfabetem Braille. Ponadto zajmuje się projektowaniem specjalnych urządzeń do odtwarzania książek "mówionych" zarówno dla osób niewidzących jak i osób starszych mających problemy z odczytaniem tekstu.

 

 

University of Maryland's College of Information Studies, Washington DC
Centrum Informacji Uniwersytetu Maryland od wielu lat jest liderem w przygotowywaniu profesjonalnych materiałów informacyjnych w skali całych Stanów Zjednoczonych. Centrum zaangażowane jest we współpracę interdyscyplinarną, a także programy badawcze, edukacyjne. Centrum dostarcza wiedzę, systemy i metody promocji i rozwoju profesjonalnego zarządzania i korzystania z informacji.

 

 

Gallaudet University, Washington DC
Gallaudet University jest jedynym na świecie uniwersytetem, gdzie wszystkie programy i usługi są specjalnie przygotowane dla niesłyszących lub niedosłyszących studentów. Dotyczy to także rozwiązań architektonicznych wszystkich uniwersyteckich budynków, w tym biblioteki uniwersyteckiej. Została ona zaprojektowana w taki sposób by umożliwiać stałą komunikację wzrokową pomiędzy pracownikami a użytkownikami biblioteki. Uniwersytet stara się promować język "migowy" jako język równoprawny językowi angielskiemu.

 

 

Queens Borough Public Library - Central Library, New York
Biblioteka zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem bibliotekarzy do pracy z różnorodnymi grupami imigrantów i mniejszościami kulturowymi, ludźmi niepełnosprawnymi i starszymi w Nowym Yorku.

 

 

Americans for Libraries Council, New York
Amerykańska Rada dla Bibliotek zajmuje się wspieraniem bibliotek publicznych, definiowaniem i kreacją ich wizerunku, a także tworzeniem i dostarczaniem bibliotekom propozycji nowych usług dla ludzi starszych, w ramach społecznej inicjatywy "Lifelong Access Libraries".

 

 

New York Public Library - Andrew Heiskell Braille and Talking Book Library
Oddział Książki Braille i "mówionej" Nowojorskiej Biblioteki Publicznej posiada wiele sekcji dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Gromadzi możliwie wszystkie nowości wydane w postaci książek "mówionych" i alfabetem Braille. Ponadto oddział posiada własne studia nagrań, gdzie powstają książki "mówione". W ramach swojej działalności organizuje wiele imprez min. koncerty, wspólne czytanie książek i inne specjalne wydarzenia. Dostęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Brooklyn Public Library and Central Library
Misją Biblioteki Publicznej w Brooklinie jest dostarczanie lokalnej społeczności wiedzy związanej z historią i kulturą. Biblioteka prowadzi także wiele zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych otwartych dla wszystkich zainteresowanych. W swoich działaniach Biblioteka dąży do tego by stać się swoistym centrum wiedzy dla wszystkich, dostępnym przez całą dobę, realizującym szerokie działania skierowane do różnorodnych grup etnicznych, łącząc przy tym tradycję z nowoczesnością.