Harmonogram projektu

 

 • Wizyta studyjna zespołu projektu w Stanach Zjednoczonych. czerwiec 2007 [zobacz więcej]

 

 • Opracowanie ścieżek programowych dla bibliotekarzy w oparciu o uzyskane w USA wzory.
  lipiec - październik 2007

 

 • Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pilotażowej grupy bibliotekarzy z woj. Małopolskiego. listopad 2007 - luty 2008 oraz kwiecień 2008

Tematyka szkoleń została wypracowana w ramach ścieżek programowych, powstałych na podstawie doświadczeń amerykańskich zebranych w pierwszej fazie projektu. Szkolenia miały na celu zachęcenie bibliotekarzy do dywersyfikacji działań i poszerzenia oferty dla użytkowników bibliotek, przede wszystkim osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, starszych, mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów, uchodźców.

 

 • Szkolenie nr 1: Osoby starsze i niepełnosprawne a misja biblioteki Kraków, 29-30 listopada 2007
 • Szkolenie nr 2: Imigranci i mniejszości narodowe a misja biblioteki
 • Kraków, 22-23.01.2008
 • Szkolenie nr 3: Wolontariat biblioteczny, promocja i pozyskiwanie funduszy, tworzenie Towarzystw Przyjaciół Bibliotek
 • Kraków, 26-27.02.2008
 • KURS BIBLIOTERAPIA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ (kwiecień 2008)


  • Ogłoszenie konkursu o zasięgu ogólnopolskim dla bibliotek na najlepszą inicjatywę dotyczącą grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
   luty 2008 - czerwiec 2008 (16.06.2008 - ogłoszenie wyników)

   

  • Opracowanie i wydanie publikacji dla bibliotekarzy zawierającymi opracowanie ścieżki programowe Biblioteka moje ulubione miejsce.
   maj - czerwiec - lipiec 2008

   

  • Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt, oraz prezentująca jego rezultaty.
   10 października 2008

   

  • Udostępnienie wszystkich wypracowanych podczas realizacji projektu materiałów dla wszystkich zainteresowanych bibliotek i innych placówek kultury, które będą chciały wdrażać ścieżkę programową.
   od października 2008