Studia i dokumenty »

Modlitwa o ocalenie z getta


15-08-2012 / AP

 "Specjalna modlitwa na obecne czasy". O tej modlitwie nic nie wiadomo, prócz tego, że została ułożona w warszawskim getcie. Tekst zachował się w Archiwum Ringelbluma. Tekst z jidysz na język polski przełożyła Anna Ciałowicz.


Mur getta warszawskiego, stan obecny, ul. Złota 62 /fot. Internet

Mur getta warszawskiego, stan obecny, ul. Złota 62 /fot. Internet

Oto tekst modlitwy: 

"Ribojne szel Ojlem! Panie Świata! Usłysz nasz płacz i westchnienie serca, wejrzyj na ból nasz i utrapienie, i wspomóż nas w straszliwej biedzie. My – dzieci Abrahama, Jakuba i Icchaka – gnębieni jesteśmy, prześladowani; pędzą nas jak owce na rzeź. Oby było Twoją wolą, Dobry Boże, uchronić nas od wszelkiego zła; racz oddalić od nas każdą niepomyślność

Oderwano od nas kobiety i dzieci, ojców i matki, siostry i braci, oraz wszystkich innych braci w Izraelu, naszych najbliższych, uprowadzając ich do niewoli, i nie wiadomo, gdzie oni się podziewają.

Wszechmocny Boże, Obrońco wszystkich wziętych do niewoli, ustrzeż ich przed nędzą i cierpieniem, użycz im siły, by przetrwali i wytrzymali męki zadawane przez prześladowców. Daj im siłę życiową, by cali i zdrowi powrócili do swoich rodzin. Jak niemowlęta wykradzione rodzicom w egipskiej niewoli – niech pokażą się i powrócą do swoich rodziców.

Składam ofiarę dla głodnych i biednych w intencji, abyś Ty osłonił i wspomógł (należy wymienić imię wraz z imieniem jego/jej matki), który (która) został (została) wzięty (wzięta) do niewoli, i spraw, żeby wrócił (wróciła) z powrotem do swojej rodziny.

Boże miłosierny! Łaskiś pełen i zmiłowania dla wszystkich, co wołają z głębi serca: zlituj się nad tymi, co pozostali z narodu Izraela, rzeknij – niech nastąpi kres naszych cierpień. I chroń nas, tę małą garstkę ocalałych Żydów – jak uchroniłeś naszego ojca Abrahama z rąk Nimroda, Jakuba, naszego ojca, z rąk Ezawa i Lawana, Mojżesza, naszego nauczyciela, od faraona, króla Dawida od Goliata, Chananiasza, Azariasza i Miszaela od Nabuchodonozora. Jak ocaliłeś Daniela z jaskini lwów, Mordechaja i Esterę z rąk Hamana złoczyńcy – tak uchroń Twój lud Izraela od wszystkich jego wrogów i ześlij nam Zbawiciela, który wyzwoli nas z gorzkiego wygnania szybko, za naszych dni. Amen." (Za Portalem Społeczności Żydowskiej)