Studia i dokumenty »

W sprawie dopuszczalności uboju koszernego


30-11-2012 / AP

 27 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydane w 2004 r. rozporządzenie ministra rolnictwa dotyczące warunków uboju rytualnego, jest niezgodne z ustawą z 1997. Oznacza to, że od nowego roku ubojnie w Polsc nie będą mogły zabijać zwierząt zgodnie z wymogami koszerności i halal.


Znaki certyfikatów koszerności /fot. Internet

Znaki certyfikatów koszerności /fot. Internet

 Oto komentarz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w sprawie tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. 

Warszawa, 27 listopada 2012

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygał, czy ubój rytualny jest zgodny z konstytucją albo tego, czy szechita jest czy też nie jest humanitarną metodą uboju. Trybunał orzekł natomiast, że Minister Rolnictwa przekroczył swoje kompetencje wydając rozporządzenie bez należytego upoważnienia ustawowego.

Decyzja TK wyeliminowała prawną możliwość szechity. Odroczenie wykonania wyroku pozwala mieć nadzieję, że tym razem kwestia gwarancji konstytucyjnych i ustawowych przysługujących członkom społeczności żydowskiej zostanie rozstrzygnięta ostatecznie poprzez stosowne działania formalno-prawne. Nasza społeczność domaga się prawnego uregulowania szechity tak, by nie było powodów do jej podważania.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 20 lutego1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, gwarantuje gminom żydowskim sprawowanie obrzędów i czynności rytualnych związanych z kultem religijnym. Ubój rytualny umożliwiający zaopatrywanie członków społeczności żydowskiej w koszerne mięso jest jednym z podstawowych praw, jakie nam przysługują zgodnie z ustawą.

Piotr Kadlčik

Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce

oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie