Studia i dokumenty »

Pożegnanie FORUM


25-11-2013 / AP

 Od 1 stycznia 2014 r. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK zaprzestaje wydawania „FORUM Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Serwis pozostanie dostępny w internecie, jednak nie będzie już aktualizowany. Naszym Czytelnikom dziękujemy za towarzyszenie FORUM w ciągu kilkunastu lat jego istnienia.


 Trzynaście lat – to w witrualnym świecie cała epoka, a nawet kilka epok. Medium pomyślane w roku 2001 jako przegląd bieżących wydarzeń i debat toczonych na łamach mediów, a także jako głos wskazujący fundamenty dialogu między religiami, kulturami i pokoleniami, wyczerpało swoją formułę.

Tak istotny dla współczesnych czasów temat relacji miedzyreligijnych i międzykulturowych pozostanie wszakże przedmiotem uważnego zainteresowania naszej Fundacji, miesięcznika „Znak” i innych mediów będących w naszym zasięgu, a na stronie Fundacji będziemy Państwa informować o nowych przedsięwzięciach w tym zakresie.

Czytelnicy, którzy chcieliby otrzymać książkę zawierającą wybór tekstów publicystycznych z FORUM, a także płytę CD zawierającą linki do poszerzonego wyboru materiałów znajdujących się na naszej stronie, proszeni są o kontakt z Fundacją (fundacja@znak.org.pl).

Zarząd Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK