Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy

Wstęp 


Od dłuższego czasu zbierały mi się rozmaite refleksje na temat parafii i w końcu zdecydowałem się je zwięźle zapisać i opublikować. Jest to zbiór, który służy głównie do prowokowania dalszych myśli i – co chyba najważniejsze – zbierania wartościowych doświadczeń, dzielenia się nimi, a może i nawiązywania współpracy. Do czego bardzo serdecznie zachęcam!

Stefan Wilkanowicz


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, za które bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom. Są one podzielone na następujące działy:

 KOMENTARZE:
zawiera głosy bezpośrednio nawiązujące do tekstu o nowoczesnej parafii. Swoje uwagi, spostrzeżenia i rozwinięcia przedstawiają ks. Józef Jakubiec, ks. Witold Świąder, ks. prof. Jan Wal oraz Juliusz Zychowicz.


 DIAGNOZY:
zawiera aktualną charakterystykę parafii w polskim Kościele Rzymskokatolickim pióra Marii Rogaczewskiej i Wojciecha Sadłonia SAC.


 REFLEKSJE:
Swoimi doświadczeniami, postulatami i ocenami dzielą się z nami abp Kazimierz Nycz, Zbigniew Nosowski, Marek Zając, Małgorzata Frankiewicz, ks. Andrzej Luter, ks. Mieczysław Nowak oraz Tomasz Ponikło.


 RELACJE:
To zapiski z dziesięciu dzienników prowadzonych przez księży, zakonników, misjonarzy - w odpowiedzi na ankietę "Tygodnika Powszechnego" zatytułowaną "tydzień z życia księdza", które pokazują świat widziany oczami osób duchownych.

Na początek lektury proponujemy tekst "Nowoczesna parafia" i rozmowę z arcybiskupem Kazimierzem Nyczem.FUNDACJA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZNAKKontakt

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
30-105 Kraków
ul. Kościuszki 37
(012) 61 99 538
fundacja@znak.org.pl
Numer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: